Your browser does not support JavaScript!
長庚科技大學慢性疾病暨健康促進研究中心
另類療法護理介入工作坊

•主辦單位:長庚科技大學慢性疾病暨健康促進研究中心

•協辦單位:長庚科技大學嘉義分部護理系(所)

            國際護理榮譽學會中華民國分會

            台灣腫瘤護理學會

•時    間:中華民國104年3月20日(星期五)

•地    點:長庚科技大學嘉義分部